הכלה

הכלה של כל התלמידים במערכת החינוך והשתלבות בה הן ערך ראשון במעלה.

חברה המכילה את כל פרטיה מעמיקה את התובנה של גיוון ושל העושר הטמון בו. כל אדם שונה מרעהו, כל אחד ניחן ביכולות ולו צרכים, משאלות ומאוויים. כל פרט בחברה יכול לתרום את חלקו ליצירת תמונה שלמה של חברה, ומכל אחד אפשר ללמוד.

הכלה והשתלבות במוסד החינוכי באות לידי ביטוי במתן מענים מרובים למגוון צרכים בארבע 'זירות הפעולה':

  1. הכלה פדגוגית.

  2. הכלה רגשית-חברתית.

  3. הכלה ארגונית.

  4. הכלה סביבתית.

סדרת המענים מאפשרת לכל תלמיד להתקדם ולממש את יכולותיו, למצוא עניין, להרחיב את כישוריו החברתיים ולהעשיר את עולמו הרגשי.

בבית ספרנו נתנו מענים חברתיים כמו משחקי קופסה שונים , מענים רגשיים כמו מטפלות באומנות, טיפול בכלבים ועוד.