קונצרט תשפ"ב

במסגרת לימודי מוזיקה, הילדים היו שותפים לשני קונצרטים בנושא הנלמד: חיות במוזיקה. החוויה מרגשת במיוחד.

קונצרט 1.mp4
קונצרט 2.mp4
קונצרט 5.mp4
קונצרט 3.mp4
קונצרט 4.mp4