תוכנית טיולים

המטרה:

הכרת הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל (לנוף, לטבע, לאדם ולחברה) ולמדינת ישראל.


היעדים:

 • בתחום הלימודי:

 • למידה בין תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל.

 • למידה בשדה של סוגיית (תהליכים ונקודות מפנה) בתולדות העם בארץ ישראל ובהוויה הישראלית העכשווית .

 • המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר.


 • בתחום החינוכי-ערכי:

 • חינוך לאומי - חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל.

 • חינוך חברתי – חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה.

 • חינוך סביבתי- חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח.


 • בתחום האישי-חברתי:

 • חיזוק סובלנות ועזרה הדדית בין התלמידים.

 • גיבוש חברתי של הכיתה.

 • חיזוק העצמיות תוך היענות לשונות שבין התלמידים.

 • טיפוח מנהיגות אצל התלמידים.


"קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ, כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה." (בראשית יג' יז')