מתמטיקה

"בעולם קסום של קודים וסמלים, מתנשאת מעל כולם מלכת המדעים – המתמטיקה,

שאת סודותיה מגלה לכל אלה שאותה אוהבים" (גאוס)


בשעורי המתמטיקה אנו מפתחים אצל הלומדים חשיבה מתמטית תוך שימוש בשפה מתמטית נכונה, המשגות מדויקות, הנמקות והסברים מלאים הכוללים את שלבי הפתרון לכל תשובה מילולית או פתרון של תרגיל.

אנו מאמינים בפיתוח שיח מתמטי נכון ומדויק בכל שכבות הגיל, התורם לקידום ההבנה והחשיבה המתמטית ובכך לקידום ההישגים הלימודיים.

אנו רואים לנגד עיננו את התלמיד כפרט ודואגים למימוש יכולותיו האישיות בהתאם ליכולותיו ולרמתו.

בבית ספרנו אנו מלמדים עפ"י תכנית הלימודים במתמטיקה ומשתמשים בספרי הלימוד של שיטת ה.ש.ב.ח.ה .

הספרים הללו נבחרו מתוך נסיון העבר בו למדנו בספרים אחרים ומתוך שיקול דעת מעמיק הבוחן את תוכן הספרים בהתאם לאני מאמין שלנו בתחום המתמטי.