למידה חוץ כיתתית

במסגרת הלמידה בבית הספר, בית סיפרנו משלב למידה חוץ כיתתית במרחבי בית הספר הרבים הקיימים בו בכל המקצועות. מרחבי בית הספר מזמנים פינות כגון: גן תנכי, דגם ארץ ישראל, דגמים של גופים גאומטריים, עצי פרי של שבעת המינים, משתלה, חממה, מיצפור, פינת צמחי בר, עצי סרק מגוונים ועצי פרי. הלמידה היא חוויתית (כגון שימוש בתיבות בריחה ומשחקים דיגיטאליים)

עקרונות פדגוגים

1) למידה חוץ כיתתית: למידה תוך שימוש במשאבי הסביבה ללמידה פעילה מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר, בסביבה הקרובה או הרחוקה, למידה המזמנת מפגש חווייתי, למידה היוצרת קשר בלתי אמצעי עם הטבע והסביבה מתוך התבוננות חקר וגילוי

2) למידה מתוך התנסות- אקטיביות בתהליך הלמידה: מדידה של גופים מוחשיים, זיהוי של עצים, ספירתם וברור היחס בניהם לעצים אחרים בבית הספר. לימוד של שירים, אגדות וטקסטים מידעיים על מגוון הצמחים בבית הספר, לימוד ארבעת המינים, ועוד. התלמידים מתנסים בעצמם, חוקרים, מתמודדים עם דילמות. המורה מכוון את הלמידה ואילו התלמיד לוקח את תפקיד מקור הידע והחוקר. זהו למידה אפקטיבית בעיקר משום שהיא בדר"כ מתרחשת בעבודה שיתופית בה כל תלמיד מביא את כישוריו למשימה

3) למידה שמבוססת על בעיה אמיתית: הלמידה נוגעת לסוגיה המעוגנת במציאות הסביבתית חברתית, הלמידה מעוגנת בעולמו של הילד, הלמידה מקדמת הכרות עם בעיה ועשייה אקטיבית לשינוי.

4) סביבת למידה מגוונת: הלמידה בתכניות החינוך הסביבתי מתקיימת הן בסביבות מגוונות (בכיתה, מחוץ לכיתה, סביבה מתוקשבת). באמצעות דרכי הוראה מגוונות (למידה עצמית, למידה שיתופית) והן במתודות מגוונות.

5) למידה מתוך בחירה חופשית ומקום לביטוי עצמי: לתלמידים תתאפשר בחירה בין משימות שונות ובתוכן, לתלמידים מקום רב לשתף, להתבטא, להציג, להביע עמדה.

6) למידה המעודדת חשיבה מסדר גבוה ובפרט חשיבה ביקורתית וחשיפה לנק' מבט שונות: הלמידה מאפשרת לתלמיד הקשבה למגוון דיעות ותפישות, להרהר ולהתערער בדעותיו ותפישותיו, ללמוד ולגלות דברים חדשים, לדון בפתרונות שונים לבעיה סביבתית, להביע ולעצב עמדות.

7) למידה המעודדת את הלומד ללקיחת אחריות: שילוב עשיה פעילה למען הטבע והסביבה בתהליך הלמידה, פיתוח מסוגלות ללקיחת אחריות ותחושת אחריות בקרב הלומד


בנוסף בית ספר מורשה בשילוב עם החברה להגנת הטבע פועל יחד עם כיתות ה' על אימוץ אתר סמוך לבית הספר.

הפעילות כוללת כעשרה מפגשים בני שעה וחצי ומתקיימת כבר 4 שנים.

במסגרת התוכנית התלמידים הכירו מושגים רלוונטים, דנו בהשפעת האדם על הטבע העירוני ובכלל, חקרו על המגוון הצמחי והחי במקום.

התלמידים למדו על מינים פולשים ועקרו אותם כדי לאפשר למגוון המקומי להשתלט מחדש על המקום.


מטרות התוכנית:

בתחום הרגש

התלמידים יפתחו זיקה ורגש אישי לסביבתם הקרובה.

בתחום הידע

התלמידים ילמדו על חשיבות מרחבים ירוקים עירוניים. יכירו את המגוון הביולוגי בו וחשיבותו.

בתחום המודעות

התלמידים יגבשו עמדה לגבי דילמה סביבתית רלוונטית ויעשו שימוש במרחבים הירוקים.

בתחום העשייה

התלמידים יקיימו פעילות תורמת באתר נבחר במטרה לשמר את המגוון המקומי.