קיימות

"משאבים ואנרגיות מתחדשות"

"אפס פסולת- צריכה מושלכת- מיחזור"

היהדות, שהביאה לעולם את השבת כיום מנוחה ושוויון בין מעמדות ובין האדם לטבע

(על פי ההלכה, אסור לאדם לשנות בשבת דבר בבריאה), מחזיקה ברעיונות סביבתיים מובנים הקוראים למניעת בזבוז והשחתה בעולם (בל תשחית) ליחס של כבוד לבעל החיים (צער בעלי חיים) ולשגרה המשלבת עשייה ויצירה בעולם, לצד עצירה והתבוננות בפלאותיו. (עינת קרמר, מקימה ומנהלת עמותת טבע עברי).


בית הספר מורשה קיבל הסכמה לבית הספר ירוק

חיבור אורח חיים מסורתי-דתי עם עקרונות הקיימות, בניית קהילה מחוברת ופעילה, שינוי תרבות הצריכה למעננו מבחינה ערכית וכלכלית כאחד, חיבור לאדמה ולטבע, למידה משמעותית. נושא אינטרדיסציפלינרי שמחבר רעיונות וערכים חברתיים חשובים עם המסורת היהודית.

בית ספר מורשה הולך וצומח הן במספר התלמידים והן במספר כמות הצמחים שנוטעים ושותלים במקום. בשנתיים האחרונות פועלת במורשה משתלה שאף היא גורם משמעותי בצריכה במים. יחד עם הצמיחה אנו פועלים לצמצום כמות המים במקום: התקנת מערכות השקייה ושימוש בטפטפות, חסכמים בברזים ושימוש בברזים חסכמים.

מטרותנו:

1. העלאת מודעות להשפעות הפסולת וחשיבות המיחזור.

2. היכרות והתנסות עם עולם הקיימות.

3. למידה סביבתית בקרב תלמידים במרחב בית הספר.

4. לקיחת אחריות על הרגלי שמירה וצריכה על הסביבה.