שפה


תחום השפה בבית ספרינו הינו בעל חשיבות רבה מאוד. אנו מתמקדים באסטרטגיות בהבנת הנקרא מתוך טקסטים שונים ובמקצועות רבים: ידע גלוי, ידע משתמע, פרשנות, היסק, יישום והערכה ,בידע לשוני בידע משתמע, פרשנות, היסק והערכה.

עידוד קריאה

בבית הספר ספריה חדשה ועשירה המאפשרת לתלמידים ליהנות משיעורי ספריה ומחוויית השאלת ספרים. השאלת הספרים נעשית בשיעורי ספרייה ובהפסקות על ידי נאמני ספרייה. בנוסף, כדי לחשוף את הילדים לעולמם של הספרים, אנו עורכים- מפגש עם סופרים, מקריאים לילדים סיפורים בהמשכים ומשתתפים מידי שנה בפרויקט מצעד הספרים.

עידוד כתיבה

במהלך שש השנים בהם לומדים התלמידים בבית ספרינו, הם לומדים כיצד לכתוב בצורה נכונה טקסטים שונים. תלמידינו מקפידים לכתוב בכל שנה סיפור לתחרות מרוץ הצבי. וכמעט בכל שנה עד עתה, זכינו בתחרות זו.

עידוד והעשרת השפה

חידון אלוף העברית חידון בין ספרי המתקיים מספר פעמים בשנה להעשרה שפת הילדים.- משמעות מילים חדשות ואיותם, חרוזים, מילים נרדפות, ניבים וביטויים.